5651 Sayılı Yasa İçeriğin Kaldırılması Dilekçesi

internet_yoluyla_yapilan_yayinin_kaldirilmasi_istemi_h12465

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İSTEM SAHİBİ :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KARŞI TARAF :

ADRESİ :

KONU : www….. Adresindeki İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Metninin Yayımlanması İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) www…… adresinde, …/ …/ … tarihinde … başlığı ile yayımlanan haberde, müvekkilimizin … TL. mal varlığı olduğu ve bu serveti … işinden yaptığına dair asılsız yayın yapılmaya başlanmıştır.

2-) Müvekkilimiz, … yıldır … sektöründe faaliyet gösteren … şirketinin sahibidir. (EK 1) Şirketinin faaliyet gösterdiği alanda yapmış olduğu yatırımlar ve tamamladığı projeler hakkında yapılmış her hangi bir cezai takibat bulunmamaktadır. Kaldı ki, müvekkilimizin … senesinde vermiş olduğu mal beyanında da, yayına konu olan miktarda bir mal varlığının bulunmadığı belgeleri ile birlikte gözükmektedir. (EK 2)

3-) Yayından kaldırılmasını talep ettiğimiz içerik ile ilgili olarak, içerik sağlayıcısına …/ …/ … tarihli dilekçemiz ile yapmış olduğumuz başvuru sonuçsuz kalmış (EK 3) ve yayın devam etmiştir. İlgili içeriğin yayından kaldırılması için mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5651 S. K. m. 9.

HUKUKİ DELİLLER :

1-Müvekkilimizin sahip olduğu ….isimli şirkete ait ticaret sicil gazetesi
2-Müvekkilimizin …/…/… tarihli mal beyanı dilekçesi
3-Müvekkilimiz tarafından yapılan …/…/… tarihli başvuru dilekçesi
4-…/../… tarihinde www…..adresinde yayınlanan haber metni

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, www…… adresinde, …/ …/ … tarihinde … başlığı ile yayımlanan haberin yayından kaldırılmasına, tarafımızca hazırlanan cevap metninin bir hafta süre ile aynı adreste yayımlanmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, kara verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER :

1-Müvekkilimizin sahip olduğu ….isimli şirkete ait ticaret sicil gazetesi
2-Müvekkilimizin …/…/… tarihli mal beyanı dilekçesi
3-Müvekkilimiz tarafından yapılan …/…/… tarihli başvuru dilekçesi
4-…/../… tarihinde www…..adresinde yayınlanan haber metni
5-Bir adet onaylı vekaletname örneği

İstem Sahibi Vekili
Av.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir